Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

Simaja Karperput Nacht Wedstrijden 2020

Letop!

Tijdens de nachtwedstrijden is de karperput gesloten voor recreatie vissers vanaf 2 uur voor aanvang tot 2 uur na afloop van de wedstrijden.

01 November 2020: Laatste visdag op de Simaja Karperput (Simaja Karperput in winterseizoen gesloten).

ER ZIJN BIJ ELKE WEDSTRIJD SPECIALE PLEKKEN VOOR INVALIDEN!
GOEDE BEWAARZAK, ONTHAAKMAT en SCHEPNET VERPLICHT BIJ ALLE WEDSTRIJDEN!

Bij calamiteiten/onvoorziene voorvallen beslist de wedstrijd commissie.
De HHB, bestuur of wedstrijd commissie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, ontstaan voor/tijdens/na het vissen (op de Simaja Karperput) en het vervoer voor of na de wedstrijden.