Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

Karperput regels

Simajaput vergunning
Als lid van de HHB heeft en houdt u het exclusieve recht om in de Simajaput te mogen vissen.
De Simajaput staat nu op de juiste manier vermeld in het boekje met viswateren en in de app Visplanner, die samen met de Vispas uw
“visvergunning” vormen.
De aanvullende regels geldend voor de Simajaput staan nu vermeld op een bord bij de toegang tot de put.

Regels geldend op de Simajaput:

1 De Visserijwet van 1963 is op de Simajaput van toepassing

2 U dient in het bezit te zijn van een geldige door de HHB afgegeven Vispas of Simajaput dagvergunning

3 Vissen is toegestaan van zonsopgang tot zonsondergang zie tabel

4 Aanwezig zijn op het complex is toegestaan van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na zonsondergang

5 Er mag met maximaal 2 hengels gevist worden op een genummerde stek

Houders van een 3e-hengelvergunning mogen met de derde hengel uitsluitend vissen in het water van Het Schot gelegen naast de Simajaput

6 Het gebruik van een onthaakmat van minimaal 90 cm lang en 2 cm dik en een driehoekig schepnet van tenminste 90 cm breed is verplicht, deze dienen gebruiksklaar aanwezig te zijn op de visstek

9 Het vissen met gevlochten/rekloze hoofdlijnen is verboden, de nylon/mono hoofdlijn dient tenminste 0,28 mm dik te zijn.

10 Slechts het vissen met visveilige en werpgewicht loslatende systemen (na bijvoorbeeld een lijnbreuk) is toegestaan

11 Minimale haakmaat is 8 (10 en hoger verboden).

12 Til de vis alleen op boven de onthaakmat en nooit hoger dan 50 cm

13 Het gebruik van een spod, spomb e.d. is verboden

14 Partikels etc. zijn alleen toegestaan indien voldoende geweekt en gekookt

15 Het vissen vanuit een boot (Belly-boot) of het gebruik van een voerboot is verboden

16 Het in bezit hebben, vervoeren of meenemen van vis uit de put is verboden

17 Het overzetten van karper uit de put naar de naastgelegen sloot, of uit de sloot naar de put is niet toegestaan

18 Hengels mogen nooit onbeheerd achtergelaten worden met de lijn nog in het water, de maximale afstand is 1 stek

19 Afval en sigarettenpeuken deponeren in de daarvoor bestemde afvalbakken

20 De aanwijzingen van een beheerder, controleur, instructeur of het bestuur dienen stipt te worden opgevolgd

21 Sancties:

a U krijgt eenmaal een waarschuwing

b Daarna volgen sancties zoals beschreven in hoofdstuk 11 van het Huishoudelijk Reglement van de HHB welke u vindt op de website van onze vereniging, kort samengevat betreft dit achtereenvolgens een visverbod voor 3 maanden, bij herhaling 6 maanden en bij 2e herhaling volgt royering als lid