Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

HHB Disclaimer

HHB Disclaimer
Het onderstaande is van toepassing op de website die u thans bekijkt.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld.
De ervaring heeft echter geleerd dat het ondanks de betrachte zorgvuldigheid kan voorkomen dat de informatie op deze website onjuistheden bevat.
De HHB is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.