Hoornse Hengelaars Bond         

   Hengelsport vereniging voor Hoorn en omstreken

Simaja Karperput Nacht Wedstrijden 2024

Letop!

Tijdens de nachtwedstrijden is de karperput gesloten voor recreatie vissers vanaf 2 uur voor aanvang tot 2 uur na afloop van de wedstrijden.

3 November 2024: Laatste visdag op de Simaja Karperput (Simaja Karperput in winterseizoen gesloten).

ER ZIJN BIJ ELKE WEDSTRIJD SPECIALE PLEKKEN VOOR INVALIDEN!
GOEDE BEWAARZAK, ONTHAAKMAT & SCHEPNET VERPLICHT BIJ ALLE WEDSTRIJDEN!

Bij calamiteiten/onvoorziene voorvallen beslist de wedstrijd commissie.
De HHB, bestuur of wedstrijd commissie kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, ontstaan voor/tijdens/na het vissen (op de Simaja Karperput) en het vervoer voor of na de wedstrijden.